Underjordisk anlegg, parkering

Hovedprinsipp og funksjoner

Det skal oppføres et felles underjordisk anlegg delt i to nivåer under leilighetsbyggene, med samlet innkjøring og adkomst til leilighetene via to trappehus med heis. Alle gulv, yttervegger og dekker skal utføres i betong.

Overflate vegger, gulv og himling

Innvendige vegger garasjeanlegg utføres i betong eller pusset lettklinker. Himlinger males sort S 8500-N silkematt 15. Tekniske installasjoner sprøytemales i sort etter montering.

Alle vegger males hvite S 0500-N silkematt 15. De øverste 30 cm av veggene males sort (som himling). Alle gulv i garasjeanlegg leveres som stålglattet betong, med gjennomfarget grå betong.

Ventilasjon

Både garasjeanlegg, parkeringsarealer, boder, tekniske rom og trapperom skal ha ventilasjon i henhold til eventuelle myndighetskrav.

Nedkjøringsrampe

Nedkjøringsrampe til p-kjeller belegges med asfalt med varmekabler. Vegger i nedkjøringsrampe kles i granitt, samme leverandør og matchende overflate som øvrige granittelementer i prosjektet.

El-anlegg og belysning

Det er ikke utarbeidet detaljert El-plan over el-anlegg i underjordisk anlegg. Det skal etableres egen tavle med egen måler for strømforbruk til felles anlegg (innvendig og utvendig). El-anlegget skal, i tillegg til det som er nødvendig for å drive tekniske installasjoner definert i denne salgsoppgave og evt. annet nødvendig utstyr iht. myndighetskrav (for eksempel nødlys/ledelys), inneholde følgende:

Fellesarealer

 • Takbelysning av felles kjørearealer, sluser og trapperom – styrt med bevegelsessensorer.
 • Takbelysning i alle tekniske rom – styrt med brytere.
 • Belysning utvendig over utvendig garasjeport (hovedport) – styrt med lyssensor.
 • Ett dobbelt jordet el-stikk pr. påbegynte 5 m2 i tekniske rom.

Private arealer

 • Takbelysning i private garasjer – styrt med bevegelsessensorer.
 • Takbelysning i alle private boder – styrt med brytere.
 • Ett dobbelt jordet el-stikk pr. påbegynte 5 m2 i private boder.
 • Elbillader

Strøm til private arealer i garasjeanlegget skal enten tas fra tavle for tilhørende leilighet, eller fra fellesanlegg men med seriemåler slik at riktig strømforbruk kan tilordnes den enkelte eier. 

Dører og porter

 • Garasjeport skal være leddport med glatte paneler, med motorstyring betjent med fjernkontroll og skal leveres i farge RAL 9004-HR.
 • Dører (med karmer) fra p-kjeller til heis/trapperom, til boder og til tekniske rom skal være i aluminium sort farge RAL 9004-HR. 

Hovedkonstruksjon, fasader og utvendige avslutninger

Hovedkonstruksjon

Leilighetsbyggene skal oppføres oppå parkeringsanlegget med bærekonstruksjoner i betong og stål. Fasadene kles med tegl. Dekkene utføres som hulldekker eller betong for å sikre god lyd- isolering og avstivning. Stålsøyler bærer dekkene med vindkryss for å avstive konstruksjonen.

Yttervegg innside

13mm gips med 15 mm bakenforlig- gende OSB-plate.

Tegl og vinduer

Randers tegl Ultima RT 150 468 x 108 x 38 (fugefarge antracit). Vinduer med aluminiumsprofiler.

Farge utvendige beslag, profiler, ventiler, vinduer, mm

Det benyttes sort farge RAL 9004-HR aluminiumsprofiler på fasadeprofiler, beslag, ytterdører og vinduer.

Markterrasser, balkonger og takutstikk

 • Markterrasser og balkonger skal belegges med granittstein 60×60 – samme leverandør og matchende overflate som øvrige granittelementer i prosjektet. 
 • Underkant av balkonger og takutstikk skal avsluttes med pusset plate i mørkegrå farge. 
 • Taklys type Fusion Fixed 5-celler iht. belysningsplan for underliggende bal- kong monteres i underkant av takut- stikk og taklys for underliggende mark- terrasse monteres i underkant av balkong. 
 • Balkonger og markterrasser skal ha elektrisk opplegg for eventuell senere installasjon av markiser.

Takflater

Takflatene skal belegges med to-lags sveiset sort asfalt takbelegg.

Utvendig solavskjerming

Zip-screens monteres på fasader mot sydøst og sydvest.

Utvendig belysning på bygg

Det skal monteres utelys på husenes uteplasser og fasader iht. Belysningsplan. Belysningsplan viser to typiske leiligheter i 2 etg. med tilstøtende arealer (øvrige leiligheter utføres tilsvarende med nødvendige tilpasninger). Utelampene styres av lyssensor samt bryter i tilhørende leilighet. 

Inngangsparti, utvendig

Felles Inngangsparti skal belegges med granittstein 60×60 – samme leverandør og matchende overflate som øvrige granittelementer i prosjektet.

Innvendig utforming, overflater og tekniske funksjoner

Plan

Leilighetene består av stue/spisestue/kjøkken med gasspeis og utgang til delvis overbygget veranda/terrasse, TV-stue med utgang til balkong/terrasse, to soverom, to bad, separat wc, vaskerom samt gangarealer og omkledningsrom i enkelte leiligheter. 

Vegger

Innervegger skal utføres med sparklet og malt gips med bakenforliggende 15 mm OSB-plate. Maling på vegg avsluttes 15 mm ned fra overgang tak/vegg, og takmaling avsluttes tilsvarende 15 mm ned på vegg. 

Himling

Himlinger utføres med sparklet og malt gips. Overgang mellom vegg og himling skal være listfri. Leilighetenes himlinger er delt i to eller tre, der arealer over entré/gang/omkledningsrom/våtrom/wc er løst med senket himling (ca 300 til 400 mm) for å gi rom for horisontale tekniske føringer. 

I stue/kjøkken/spisestue/TV-stue/soverom skal det være ca 80-150 mm nedsenket himling + himlingsplater. Se presentasjonene av de enkelte leiligheter for konkrete takhøyder da disse varierer fra leilighet til leilighet. 

Tekniske føringer ut over det som føres i nedsenkede himlinger, kasses inn. Innvendige tekniske føringer samles så langt som praktisk mulig, slik at innkassinger/bokser begrenses.

Gulv

Innvendige gulv i alle rom, inkl. wc (ikke bad og vaskerom) skal utføres i hellimt 1-stavs oljet eikeparkett Soar Duo natur, 16 mm tykkelse, 180 mm bredde og 1600-2400mm lengde.

Innvendige dører

Innvendige dører skal utføres iht. spesifikasjoner fra arkitekt:

 • 2300×900 mm
 • Heltre ramtre 
 • Furu karm med dempelist og not-spor i karm. 
 • Eik terskel
 • Malt ihht. arkitektens spesifikasjon 

Utforinger vinduer og dører

Utforinger vinduer utføres med gips i topp og på sider. Bunn (vinduskarm/karmbrett) utføres i kompositt/stein 25-30 mm tykkelse (kompositt silestone cemento spa eller tilsvarende).

For dører, se arkitektens tegning på neste side.

Listverk

Fotlister utføres iht. spesifikasjoner og profil fra arkitekt. Fotlister vil ha ca. dimensjoner på 200 x 21 mm, se arkitektens tegning på neste side.

Stikkontakter og andre uttak skal installeres stående i gulvlist. 

Våtrom

Baderom skal utføres i henhold til TEK17. Dusjsone senkes en flistykkelse for å tilrettelegge for fliser i store format som ikke tillater store fall på hovedgulvet. Se romskjema for flisetyper på de ulike våtrom. Vindusutforinger i våtrom skal utføres med samme flis som tilhørende vegg.

Sanitærutstyr våtrom

Sanitærutstyr iht romskjema.

Kjøkkeninnredning

Komplett kjøkkeninnredning fra Kvänum i henhold til romskjema.

Garderober

Det leveres ikke garderobeskap eller garderobeinnredninger.

Våtromsinnredning

Våtrommene innredes i henhold til romskjema. Servantskap produseres hos møbelsnekker iht. arkitektens spesifikasjoner. 

Varmtvann

Hver leilighet skal ha varmtvannsbereder med minimum 300 liter kapasitet, med sirkulerende varmtvann mellom bereder og nærmeste fordelingsskap.

Gasspeis

Det skal monteres én åpen gasspeis pr leilighet plassert som vist på plantegning. Felles gasstank installeres utvendig under bakken (sannsynligvis i tilknytning til renovasjonsområdet). Hver leilighet skal ha sin egen måler for forbruk av gass.

Ventilasjon

Det monteres separate ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning med ett aggregat pr. boenhet som styres uavhengig av andre leiligheters enheter, med inntak på yttervegg og avkast på vegg eller over tak. Ventilasjonsaggregat planlegges plassert på vaskerom.

Oppvarming

Alle leilighetene skal ha støpte gulv med vannbåren varme i gulvet. Våtrommene og wc utføres med enten vannbåren gulvvarme eller elektriske varmekabler – dette besluttes ifm. detaljprosjektering. Vannbåren varme legges i påstøplag. Gulvvarmen termostatstyres, og hvert enkelt rom tilordnes en egen selvstendig varmekurs.

Det må påregnes noe treghet i temperaturendringer med vannbåren varme, noe som gjør at det kan ta noe tid å oppnå ønsket temperatur særlig vår/høst dersom det er store temperaturfluktuasjoner utendørs.

Peis, ariktektens tegninger

Elektro, lys

Belysning skal utføres i henhold til belysningsplan som følger denne salgsoppgave. Planen viser belysning for to typiske leiligheter – øvrige leiligheter skal utføres tilsvarende, eventuelt med nødvendige tilpasninger. Det leveres tilstrekkelig elektrisk opplegg til alle tekniske installasjoner som beskrevet i denne salgsoppgave.

El-anlegget planlegges iht. NEK 400 hva gjelder antall punkter. Stikkontakter: type Elko plus dobbel innfelt jord polar hvit. Det leveres TV- og datauttak iht. romskjema.

Downlights iht. Belysningsplan utføres med følgende produkter:

 • I Stue/Spisestue/Kjøkken: Diro ST OK Hvit.
 • I øvrige rom: Sense S68R- Hvit.
 • Utendørs utenfor inngangsparti og over terrasser: Fision Fixed 5 celler.

Porttelefon/calling-anlegg

Det skal monteres porttelefon med skjerm (calling-system) i gangen ved inngangsdør i hver leilighet. Disse skal være knyttet til inngangspartiene på bakkeplan og til hovedporten slik at beboer kan se hvem som slippes inn alle steder.

Lyd og lydisolering

Byggene skal oppføres slik at minimum Lydklasse C NS 8175:2012 (boliger) tilfredsstilles. Videre skal følgende konkrete tiltak uansett gjennomføres (disse tiltak går lenger enn hva som er påkrevet for å oppnå kravene i henhold til lydklasse C):

 1. Alle fall på avløpsrør gjennom 1. etasje skal utføres i støpejern eller med minimum 19 mm cellegummi isolering der plassen tillater det.
 2. Alle gulv skal utstyres med minimum 40 mm trinnlydsplate under påstøp.
 3. Nedforet himling i oppholdsrom 1. etasje skal ha 2×13 mm gips med 80-150 mm isolert hulrom og være elastisk opphengt.
 4. Alle interne skillevegger og himlinger skal isoleres med Rockwool Lydplate eller produkt med tilsvarende lydisolerende egenskaper.

Demonterbar rullestolrampe, A1

Merk at leilighet A1 pga. krav om tilgjengelighet jmf. TEK17 utføres med trapp mellom gang og stue, men med mulighet for demonterbar rullestolrampe over trappen iht. tegning som fremlegges ved forespørsel. 

Kjøper kan velge om rampen skal utføres uten ekstra kostnad, eller velge denne bort. Utførelse av rampen skal matche øvrige materialvalg.

Lekkasjesikring

I rom med vann eller avløpsinstallasjoner, men uten membran/sluk, skal det installeres et lekkasjesikringssystem som stenger vannet ved evt. lekkasje (Waterguard eller tilsvarende).

Oppsprekking

Det understrekes at det over tid kan forekomme noe oppsprekking grunnet bevegelse og differanser i temperatur og luftfuktighet, spesielt i hjørner, over- gang mellom vegg/tak og i overganger mellom materialer.

Slik oppsprekking er normalt og påregnelig, og utgjør ikke reklamasjonsgrunnlag, men for å følge opp prosjektets høye kvalitet påtar selger seg likevel å fuge/utbedre innendørs oppsprekking som observeres på ettårsbefaring.

Felles inngang, trapp og heis

Hovedprinsipp og funksjon

Det skal lages to felles inngangspartier/trappehus med heis som hver skal betjene fire leiligheter. Heisen og trappen skal gå fra underjordisk anlegg/parkering og opp til leilighetene i 1. og 2. etasje. 

Vegger, himling og gulv

Det skal legges granittflis på alle gulv og trapper i felles trapperom, type Nero Assoluto, slipt. Sokkellister av samme type flis som gulv og trapp. Dørutsparinger og karmer rundt inngangsdører skal rammes inn med tilsvarende granitt som gulvet. Vegger og tak skal være sparklet og malt gips – farge Klassisk hvit S 0500-N glans 15. Overgang vegg/himling skal være listfri.

Belysning

Belysning ut over det som er spesifikt beskrevet i teksten ovenfor utføres i henhold til Belysningsplan. 

Belysningsplan viser to typiske leiligheter med tilstøtende fellesarealer. Tilsvarende utenfor øvrige leiligheter. Alt lys i innvendige fellesarealer skal være styrt med bevegelsessensorer. 

Inngangsdører til leilighetene

Størrelse dører 2300×1000. Malt heltre ramtre, samme farge som innerdører. Dørutsparinger og karmer rundt inngangsdører (siden mot felleasrealene) skal rammes inn med tilsvarende granitt som gulvet. Dørene leveres med kikkehull. Det monteres egen ringeklokke utenfor dør til hver leilighet.

Heis og trapper

Det leveres heis. Det er ikke krav til heis i byggverket iht. TEK17. Vegger innvendig heis skal kles med børstet stålpanel, med speil i vegg motstående dør, og med håndløper i børstet stål langs kabinens vegger. Gulvet i heis skal ha avtagbart teppe som tilsvarer nedfelte tepper i fellesarealene. Alle heisdører (utvendig og innvendig dørsett i alle etasjer) skal være i glass. LED-belysning i himling. 

Trappenes opptrinn og inntrinn belegges med samme type granitt som gulv.

Systemnøkler/låssystem

Det leveres et FG-godkjent låssystem som dekker alle dører/porter i fellesarea- lene og inngangsdørene til leilighetene.

Utvendige arealer

Generelt

Anlegget skal ferdigstilles med parkmessig opparbeidete uteområder med hekker, ferdigplen, trær og busker, samt bro- stein og asfalterte veier med kantstein, iht utomhusplan. All granitt som brukes i prosjektet skal så langt som mulig være av samme type fra samme leverandør og med matchende overflate. 

Avhengig av årstid vil utomhusarealer kunne ferdigstilles etter overtagelse.

Privat adkomstvei

Adkomsten fra den offentlige delen av Heyerdahls vei frem til tomten ligger på privat grunn. Det foreligger veirett. Den private veien er ca. 65 meter lang og 4 meter bred. Mot slutten av anleggsperioden vil selger utbedre veien samt reasfaltere denne veien i sin helhet.

Kjøre- og gangarealer

Kjøre- og gangarealer utføres med asfalt, brostein (type granitt storgatestein) og singel iht. Utomhusplan.

Murer, kantstein

Murer og kantstein utføres i granitt, iht. Utomhusplan.

Beplantning

Beplanting utføres iht Utomhusplan.

Gjerder

Hele eiendommen skal inngjerdes i grenselinjen med flettverksgjerde, høyde minimum 120 cm.

Belysning

Alt lys på utvendige fellesarealer skal være styrt med lyssensorer eller solur.

Teknisk forskrift

Prosjektet er prosjektert, og skal utføres i henhold til relevante krav i TEK 17.

romskjema

*Teknisk beskrivelse og romskjema må sees i sammenheng og utfyller hverandre