Oversiktsbilde - illustrasjon av byggenes plassering

Bygg A inneholder to leiligheter: A1 (første etasje) og A2 (annen etasje). Bygg B inneholder: B1 (første etasje) og B2 (annen etasje), osv.

Åtte unike leiligheter

Illustrasjonsbildene viser utsikt fra leilighetene en høstdag i oktober, basert på foto tatt fra posisjoner satt ut av landmåler i riktig høyde, og i forhold til hver enkelt leilighets plassering. Disse fotoene er deretter lagt inn i 3D-illustrasjoner av innredete leiligheter for å anskueliggjøre arkitektens tegninger.

Små avvik fra den endelige situasjon kan tenkes (bla. skal noen trær som er med på bildene felles), men illustrasjonene er samvittighetsfullt utarbeidet for å vise utsynet fra leilighetene så naturtro som mulig.

Leilighet A1- SOLGT

Denne hageleiligheten ligger lengst sydvest på eiendommen med åpenhet både mot øst, syd og vest. Leiligheten har flere flotte uteplasser – en terrasse med plass til sittegruppe rett ut fra kjøkken/spisestue, mot øst, syd og vest, en langsgående terrasse mot sydvest og en romslig markterrasse som går over i et privat hageareal der man kan nyte aftensolen mot vest. 

For optimal tilpasning til terrenget er det lagt inn en nivåforskjell mellom stue, spisestue og kjøkkenarealene – og de bakenforliggende rommene. Dette gir sjenerøs romslighet og ekstraordinær stor takhøyde på 3 meter i den fremre delen av leiligheten.

A1 hageleilighet, utsikt mot syd
A1 hageleilighet utsikt mot vest fra tv-stue

Leilighet A2 - SOLGT

Denne toppleiligheten ligger lengst sydvest på eiendommen med åpent utsyn i flere retninger. 

Leiligheten har en lun syd- og vestvendt terrasse med god plass til sittegruppe utenfor stue/kjøkken området der man kan nyte fjordutsikten, og en balkong utenfor bibliotek/TV-stue der man kan nyte kveldshimmelen og se aftensolen forsvinne bak Holmenkollåsen. 

Fordi leiligheten ligger i annen etasje, har den fritt utsyn både mot øst, syd og vest.

A2 toppleilighet utsikt mot syd og vest
A2 toppleilighet utsikt mot sydøst

Leilighet B1 - SOLGT

Denne hageleiligheten ligger sentralt på eiendommen, der utsynet mot syd åpner seg. 

I front fra stue, kjøkken og den tilknyttede markterrassen, nyter leiligheten godt av et vakkert fjordgløtt og mye sol. Om aftenen ser man kveldshimmelen mot vest fra biblioteket/TV-stuen – der det er direkte utgang til enda en romslig terrasse som går over i en privat og skjermet hage.

B1 hageleilighet utsikt mot syd
B1 hageleilighet, soverom mot nordvest.

Leilighet B2 - SOLGT

Denne toppleiligheten ligger sentralt på eiendommen, der utsynet sydover åpner seg og gir en flott utsikt mot fjorden. 

I front fra stue, kjøkken og den tilknyttede terrassen, nyter leiligheten godt av sol og lys fra tidlig morgen til sen ettermiddag. 

Om aftenen kan man se lysene fra byen glitre mellom trærne mot øst, eller man kan nyte solnedgangen og kveldshimmelen gjennom åpen skyvedør i biblioteket/TV-stuen eller fra balkongen.

B2 toppleilighet utsikt mot syd
B2 toppleilighet utsikt mot øst

Leilighet C1 - SOLGT

Denne hageleiligheten ligger sentralt på eiendommen, der det opprinnelige huset i sin tid lå. 

Terrenget her er litt høyere, og leiligheten er litt tilbaketrukket fra adkomsten syd på eiendommen. Leiligheten har et vakkert utsyn mot fjorden fra både stue, kjøkken og den tilknyttede sydvendte markterrassen. 

Leiligheten har flere flotte uteplasser – en terrasse med plass til sittegruppe mot sydøst, en langsgående terrasse mot sydvest og en romslig markterrasse som går over i et privat hageareal der man kan nyte aftensolen mot vest. 

C1 hageleilighet utsikt mot syd
C1 hageleilighet uteplass fra TV-stue/bibliotek

Leilighet C2 - SOLGT

Denne toppleiligheten ligger høyt og luftig, sentralt på eiendommen der det opprinnelige huset sto, og har derfor eiendommens kanskje flotteste utsikt. 

Mot syd åpner utsikten mot fjorden seg, og fra stue, kjøkken og den tilknyttede terrassen, kan man nyte sol og utsikt både formiddag og ettermiddag. 

Om kvelden glitrer byens lys mellom trærne mot øst, eller man kan oppleve aften- og kveldshimmelen mot vest fra biblioteket/TV-stuen og balkongen på den andre siden av huset.

C2 toppleilighet utsikt mot syd
C2 toppleilighet utsyn mot øst

Leilighet D1 - SOLGT

Denne hageleiligheten ligger tilbaketrukket lengst nordøst på eiendom- men. Stue- og kjøkkenarealet har direkte utgang til en sydvendt terrasse med plass til sittegruppe og med utsyn mot fjorden. 

I tillegg har leiligheten en stor terrasse og privat hage med utgang fra biblioteket/TV-stuen, og i direkte tilknytning til den felles parkmessige hagen som strekker seg østover bak huset. 

For optimal tilpasning til terrenget er det lagt inn en nivåforskjell mellom stue-, spisestue- og kjøkkenarealene – og de bakenforliggen- de rommene. Dette gir ekstraordinær stor takhøyde i den fremre delen av leiligheten.

D1 hageleilighet utsyn mot syd
D1 hageleilighet utsyn mot øst

Leilighet D2 - SOLGT

Denne toppleiligheten ligger høyt og luftig, tilbaketrukket fra adkomsten. Stue, kjøkken og den store sydvendte terrassen byr på utsyn over fjorden mot syd eller glitrende lys fra byen mot øst. 

På den andre siden av leiligheten kan man nyte solnedgangen og aftenhimmelen fra biblioteket/TV-stuen eller fra balkongen. Denne leiligheten vil oppleves som svært skjermet og privat med utsyn til den grønne parken som strekker seg østover bak huset.

D2 toppleilighet utsikt mot syd
D2 toppleilighet utsikt fra kjøkken