Kontakt megler

Henvendelser angående Heyerdahls vei 9 rettes til Sem & Johnsen Eiendomsmegling v/Advokat Tom Elliot Johnsen.

Telefon: 9221 3820